Echt man-zijn anno nu

Over man-zijn in een sterk vervrouwelijkte maatschappij

By

Wat een echte man moet kunnen

Wat een echte man moet kunnen, zou zomaar eens heel lastig te beantwoorden kunnen zijn. Tenminste, wanneer je dat aan vrouwen had gevraagd. Want als je een vrouw iets over mannen vraagt, dan kan het antwoord zomaar iedere dag anders zijn. Net waar een vrouw op dat moment behoefte aan heeft.

Hetgeen zou kunnen betekenen dat wat een echte man vandaag moet kunnen is: zijn eigen overhemd kunnen strijken.  Maar morgen zou het zomaar kunnen zijn dat hij in de ogen van diezelfde vrouw pas een echte man is, als hij fluitend en ogenschijnlijk moeiteloos een IKEA meubel voor haar in elkaar schroeft.

Het lijkt erop dat we ons in de loop der tijd steeds gekker hebben laten maken door wat vrouwen willen. Want serieus wat gezegd en geschreven is er inmiddels al zeker. En het is absoluut niet onwaar wat er gezegd en geschreven is. Wij mannen neigen er alleen vaak naar het te letterlijk te nemen of verkeerd te interpreteren.

Wat een echte man mijns inziens dan ook als eerste zou moeten kunnen is: stoppen met het lezen van en het luisteren naar dingen die door vrouwen over mannen geschreven en gezegd worden.

Want vrouwen mauwen er bijvoorbeeld wel vaak over: dat hun mannen de meest walgelijke combinaties qua kleding dragen als zij niet opletten en echt niets van het huishouden snappen, niet kunnen koken en dat hun persoonlijke verzorging geregeld te wensen overlaat. Maar toch houden ze zielsveel van diezelfde mannen en zouden ze hun mannen never nooit niet inruilen voor een ander.

Waarom? Omdat wat zij zegt geen enkele invloed heeft op zijn zelfvertrouwen, op hoe hij in het leven staat en over dingen denkt. Hij zal lachen en iets zeggen in de trant van: “Klopt, maar heb ik je ooit vertelt dat het anders was?”

Nee, dat heeft hij inderdaad niet. Deze zelfde mannen, hoe imperfect ook, hebben zich namelijk nooit anders voorgedaan dan ze werkelijk zijn. En zullen dat ook nooit doen. Althans, niet om van het gezeur af te zijn.

Dit geeft vrouwen vertrouwen in hun mannen. En vertrouwen is voor vrouwen het allerbelangrijkste in hun relatie met een man. Een vrouw vraagt van haar man geen perfectie, maar wel dat ze hem blindelings kan vertrouwen.

Wat een echte man dan ook zonder meer moet kunnen is: altijd en in elke omstandigheid waarmaken aan een vrouw dat zij hem kan vertrouwen.

Dit betekent in de praktijk in je relatie met vrouwen dat je altijd en zonder uitzondering: zegt wat je doet en doet wat je zegt.

Te laat komen op een afspraak met haar is zogezegd dan ook al een doodzonde. Te laat komen betekent namelijk dat zij er bij jou niet op vertrouwen kan, dat jij je aan je afspraken met haar houdt.

Wat een echte man, naast doen wat hij belooft, moet kunnen, is de leider zijn in zijn relatie met een vrouw.

Dit is zo heel belangrijk omdat onze menselijke natuur bepaald heeft, dat ook bij ons mensen de man de dominante partij is in zijn relatie met een vrouw. Dit gegeven zit heel diep geworteld in ons systeem. We reageren er dan ook vooral onbewust en instinctief op.

Zo zijn vrouwen beter in staat zich te ontspannen en voelen zich pas echt vrouw in de nabijheid van een man die in staat is haar te leiden.

Dominant zijn in je relatie met vrouwen en de leiding nemen betekent overigens alles behalve de baas gaan spelen over haar. Dominant betekent in dit verband vooral: op de voorgrond tredend. Wat onder meer inhoudt dat jij, na onderling overleg, overduidelijk de beslissingen neemt. En daarmee tevens de verantwoordelijkheid op je neemt voor de gevolgen van deze besluiten.

Hetgeen in de praktijk bijvoorbeeld betekent dat wanneer je in een restaurant overlegt aan welke tafel jullie gaan zitten, jij besluit welke tafel het gaat worden en haar daar netjes heen leidt. Maar mocht, nadat jullie hebben plaatsgenomen, blijken dat het tocht aan die tafel, dan ligt de verantwoordelijkheid bij jou om ervoor te zorgen dat er een oplossing komt voor dit probleem.

Dit is niets anders dan jouw natuurlijke rol in jouw relatie met een vrouw. Een vrouw zal zich bij jou dan ook veel meer op haar gemak voelen wanneer jij deze natuurlijke rol op je neemt zoals het een man betaamd.

Wat een echte man als laatste moet kunnen is een vrouw kunnen verzorgen. Zowel lichamelijk als emotioneel.

Dit betekent onder meer dat een man die een vrouw toont dat hij luisteren kan, zijn gewicht in goud waard is.

En dit gegeven is tevens de reden dat zelf een maaltijd koken voor een vrouw bij jou thuis, vele malen meer indruk maakt op een vrouw dan haar meenemen naar het meest luxe restaurant.

Want met zelf koken laat je precies het juiste zien. Namelijk dat jij voor haar kunt zorgen. Terwijl haar meenemen naar een luxe restaurant niet meer laat zien dan, dat je over genoeg geld beschikt om anderen voor haar te laten zorgen. Echter, wat anderen kunnen interesseert haar niet. Haar gaat het erom wat jij kunt en hoe jij met haar omgaat.

Wanneer je deze kennis van wat een echte man moet kunnen toepast in je dagelijkse leven en in je relaties met vrouwen, dan ben je in de ogen van vrouwen doorgaans meer dan voldoende een echte man. En kun je zondermeer wat een echte man zou moeten kunnen.